โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:40:09
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35280
เด็กหญิงณัฐนันท์ วิลัยกรวด
ม.3/7 เลขที่ 38
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2017-12-27 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-02-21