โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 13:51:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35279
นางสาวณัฐธิดา พิศเพ็ง
ม.5/3 เลขที่ 16
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-17 ปวดท้อง มาตอน 10.12 น.
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ