โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-07-20 Time : 08:39:54
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35279
นางสาวณัฐธิดา พิศเพ็ง
ม.5/3 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-27 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-05 พบแพทย์