โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 16:40:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35273
นางสาวชุลีกร เทียนจันทร์
ม.6/5 เลขที่ 20
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายคาบ2
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-17 มา9.01
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-22 ไปมหาวิทยาลัย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-03