โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 04:05:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35272
นางสาวชลิดา เอี่ยมสมาน
ม.6/4 เลขที่ 18
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-20 รถติด
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-10