โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 07:36:40
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35268
นางสาวชลธิชา รู้รอบ
ม.6/5 เลขที่ 19
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-17 มา 9.00
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-22 ลา
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-12-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-08 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-02-19 ลาป่วย