โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-09-26 Time : 16:31:06
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35265
นางสาวชมพูนุช ผลกังวาน
ม.4/10 เลขที่ 27
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 16 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-08-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-05-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-09-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-08-30
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-08-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-08-02
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-07-26
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2018-07-12
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2018-06-29
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2018-06-27
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2018-06-22
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2018-06-14
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2018-06-07
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2018-05-30
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2018-05-25
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2018-05-18
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2018-09-12