โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-12-06 Time : 12:37:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35261
นางสาวชนาธาร สุขชู
ม.5/3 เลขที่ 13
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-21 ปวดท้อง