โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:54:04
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35261
นางสาวชนาธาร สุขชู
ม.5/3 เลขที่ 13
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-04
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-13 ลาป่วย (ปวดท้อง)​
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-18 ท้องเสีย