โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:04:17
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35259
นางสาวชนกนันท์ ชิว
ม.5/9 เลขที่ 24
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-22 สายเเถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-06 ติดธุระ
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-09-13 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-06-28 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-06-18 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-06-12 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-25 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-15 ลา
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-12