โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 12:50:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35257
นางสาวชญานิศ โยหงษ์
ม.5/3 เลขที่ 11
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-19 พบแพทย์ 10.55
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-23 ภูมิแพ้กำเริบ 10.52
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-31 ตื่นสาย มา 10.49 น.
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-04 ลาพบแพทย์ช่วงเช้า
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-10-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-12-17