โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 18:59:04
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35251
นางสาวจิรัชญา ภูริพัฒน์อังกูร
ม.5/10 เลขที่ 24
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17 ลา