โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 05:59:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35246
นางสาวเขมรินทร์ บุญอ่วม
ม.6/2 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-31 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-26 ลาป่วย