โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 21:41:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35238
นางสาวกัลยากร ดำรงค์กิจมั่น
ม.5/9 เลขที่ 22
มาสาย 10 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-20 มาสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-20 มาเรียน 11.50
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-11-12
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-11-08 ตืนสาน
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-02-03 มาคาบ2
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-02-05
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-02-07 มาสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-01-06 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-12-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-11-07
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-11-25
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-12-03
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-02-14