โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 07:58:58
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35238
นางสาวกัลยากร ดำรงค์กิจมั่น
ม.5/9 เลขที่ 22
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-09-12
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-05
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-03 สายเเถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-09 สาย คาบ ๔
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-07 สาย มาเรียนคาบ 3
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-07-25 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-07-19 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-06-12 ซื้อของทำพาน 10.18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-09-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-07 ลาครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-30
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-27
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-22
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-27 ลา
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-07-31 ลา
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-05-31