โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:10:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35237
นางสาวกัลยา พรายจันทร์
ม.6/5 เลขที่ 17
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-04 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-09 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-11 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-03-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-22