โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-07-20 Time : 09:07:26
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35235
นางสาวกัลยรัตน์ กมลรักษ์
ม.5/3 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-27 ลาป่วย