โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 04:16:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35219
นายอินทัช ชัยพินิจนรชาติ
ม.6/4 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง