โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:31:40
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35215
นายอัชฌาสัย นิลขำ
ม.5/1 เลขที่ 15
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-03 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-05 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-02 ไปถ่ายรูปทำเรื่องเบิก
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-06-20 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-06-14
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-05-30 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-05-24 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-08-22
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-09-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-09-10 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-30 ลากิจไปเปิดบ้าน ม.กรุงเทพ
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-28
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-21
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-05-23
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-13
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-07-03
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-06-19
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-06-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-09-12