โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:31:35
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35214
นายอังกูล เกียรติรุ่งฤทธิ์
ม.5/1 เลขที่ 14
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-09 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-09 ลาครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-30