โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 19:02:42
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35212
นายอริย์ธัช กิตติสัทโธ
ม.5/11 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง