โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:53:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35212
นายอริย์ธัช กิตติสัทโธ
ม.6/11 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-25 ลาป่วย