โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:35:59
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35212
นายอริย์ธัช กิตติสัทโธ
ม.5/11 เลขที่ 18
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-09 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-01 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-26