โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:38:46
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35205
เด็กชายอภิชาติ สิงห์อุดม
ม.3/7 เลขที่ 23
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-01-08 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2017-11-16 ลาป่วย
ครั้งที่ 2 Date : 2017-11-06