โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 04:54:41
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35204
นายอนุวัฒน์ จันทร์เทศ
ม.6/10 เลขที่ 21
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-10
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-30