โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:14:23
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35204
นายอนุวัฒน์ จันทร์เทศ
ม.5/10 เลขที่ 23
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-09 ป่วย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-03
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-15
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-23
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-30 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-04
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-28
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-12
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-23