โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-07-20 Time : 08:38:41
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35203
นายอนุภาพ มุ่งยุทธกลาง
ม.5/3 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง