โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:53:57
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35203
นายอนุภาพ มุ่งยุทธกลาง
ม.4/3 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง