โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:30:23
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35199
เด็กชายเหมืองเพชร ถินวิจารย์
ม.3/7 เลขที่ 22
มาสาย 17 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-01-17 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-01-26 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-01-25 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2018-02-02 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2018-01-22 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2018-01-12 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2018-01-11 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2018-01-09 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2018-01-08 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2018-02-06 พบแพทย์
สายครั้งที่ 11 Date : 2017-12-27 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2018-02-15 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2017-11-16 สายแถว
สายครั้งที่ 14 Date : 2018-02-01 สายแถว
สายครั้งที่ 15 Date : 2017-11-22 สายแถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2017-11-23 สายแถว
สายครั้งที่ 17 Date : 2018-02-07 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-02-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-02-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-02-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-01-29
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-01-23
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-02-21
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2018-01-05
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2017-12-13
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2017-11-21
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2017-11-20
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2017-11-13
ครั้งที่ 12 Date : 2017-11-06