โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 05:40:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35198
นายหฤษฎ์ แซ่เอี้ย
ม.6/10 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง