โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-23 Time : 12:48:53
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35198
นายหฤษฎ์ แซ่เอี้ย
ม.5/10 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง