โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 18:46:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35193
นายสุวัจน์ รวิเศรษฐภัทร์
ม.6/5 เลขที่ 15
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-02-19