โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:21:56
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35190
นายสุทัช เลี่ยมสืบเชื้อ
ม.5/9 เลขที่ 20
มาสาย 13 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17 ไปทำธุระ(มาเรียนคาบ3​)​
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-05 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-04
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-21
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-11 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-07-05 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-06-27 ดูแลน้อง 10.35 น.
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-05-31 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-06-06 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-09-12
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-06-12 ซื้อของทำพาน 10.18
สายครั้งที่ 13 Date : 2019-06-21 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-28
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-09-06
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-07