โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-04 Time : 00:01:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35190
นายสุทัช เลี่ยมสืบเชื้อ
ม.5/9 เลขที่ 20
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-02-12 มาสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-11-15
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-23 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-12-20 มาสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-02-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-12-18
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-10-31
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-12-03