โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:16:17
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35189
นายสุทธิโชค ส่องแสงเจริญ
ม.5/10 เลขที่ 21
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-26 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-11