โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-23 Time : 12:34:20
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35189
นายสุทธิโชค ส่องแสงเจริญ
ม.5/10 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง