โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:14:57
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35185
นายสิรภพ บัวพันธ์วิไล
ม.5/10 เลขที่ 19
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 15 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-23 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-09 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-27 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-06-26 ป่วย
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-18
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-06-13 ท้องผูก
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-05-30
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-31 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-05 ลา ไม่สบาย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-07-03
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-28 ลา ไม่สบาย
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-06-20
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-06-04
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-05-24
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-08-15