โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 05:19:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35185
นายสิรภพ บัวพันธ์วิไล
ม.6/10 เลขที่ 17
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-10
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-07-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-07-30
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-08-05