โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 13:57:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35184
นายสิทธิชาติ ดาบเพ็ชร
ม.5/3 เลขที่ 7
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-04 หาหมอ 12.02
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-02-03 มาคาบ2
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-02-06 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-12-19
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-12-16
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-12-16
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-02-11 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ