โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:54:48
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35184
นายสิทธิชาติ ดาบเพ็ชร
ม.4/3 เลขที่ 9
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-01-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-01-30 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-07