โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 05:30:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35184
นายสิทธิชาติ ดาบเพ็ชร
ม.6/3 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-17