โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 16:46:43
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35180
นายสหรัฐ เข็มทอง
ม.6/5 เลขที่ 14
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-25 รถติด
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-21