โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 07:54:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35179
นายสวัสดิชัย หงษ์สา
ม.6/2 เลขที่ 9
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-08 ปวดหัว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-23 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-03-09