โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:04:59
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35169
นายศุภราช บุญเรือง
ม.5/9 เลขที่ 19
มาสาย 10 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 สายเเถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-12
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-03 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-28 สายเเถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-15 ไหว้สารทจีน
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-01 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-09-20
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-06-27 เป็นไข้เมื่อเช้า
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-06-28 สาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-07-30 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-29 ลา ขาเจ็บ เข้าเฝือกที่ขา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-30 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-10
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-09-06
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-09-13
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-31