โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 22:43:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35169
นายศุภราช บุญเรือง
ม.5/9 เลขที่ 19
มาสาย 21 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-02-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-09 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-10 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-13 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-14
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-01-22 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-02-03 มาคาบ2
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-02-04 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-02-05 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-02-06 สายคาบ1
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-02-11 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-12-23 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 14 Date : 2019-11-19 สายเเถว
สายครั้งที่ 15 Date : 2019-11-28 สายเเถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2019-10-30
สายครั้งที่ 17 Date : 2019-10-31 สายแถว
สายครั้งที่ 18 Date : 2019-11-06 สายแถว
สายครั้งที่ 19 Date : 2019-11-08 ตื่นสาย ท้องเสีย
สายครั้งที่ 20 Date : 2019-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 21 Date : 2019-11-13 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-02-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-02-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-11-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-12-16
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-11-22
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-01-31
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-01-28
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-01-27
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-11-12
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-12-06