โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 04:40:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35168
นายศุภรัตน์ ชัยเล็ก
ม.6/10 เลขที่ 16
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-02
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-07-29 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-31