โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:52:26
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35168
นายศุภรัตน์ ชัยเล็ก
ม.4/10 เลขที่ 19
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-11-06 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-11-30 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2018-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-01-10 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-02-07 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-02-15 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-21
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-18