โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:27:01
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35167
นายศุภณัฐ นิมิตสมานจิตต์
ม.5/1 เลขที่ 10
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-28 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-11 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-01 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-09-03 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-09-12
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-09 ลาครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-09-13