โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 21:47:15
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35164
นายศุภกร ชาภูธร
ม.6/5 เลขที่ 13
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-19