โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:26:55
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35162
นายศิราภูมิ เนียมกลิ่น
ม.5/1 เลขที่ 9
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-23 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-30 ไปเปิดบ้าน ม.กรุงเทพ