โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:51:51
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35156
นายศรนารายณ์ รอดหิรัญ
ม.5/10 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-20 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-05 ลา
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-16