โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:51:44
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35155
นายวุฒินันท์ บัวหลวง
ม.4/10 เลขที่ 16
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 12 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-02-22 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-12-21 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-12-18 ตื่นสาย ทำงาน
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-02-11 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2018-12-13 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-02-14 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2018-11-22 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2018-11-21 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-02-15 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-02-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-24
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-01-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-01-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-01-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-01-11
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-01-10
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-01-04
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2018-12-17
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2018-12-03
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2018-11-20
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2018-11-14