โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:35:27
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35155
เด็กชายวุฒินันท์ บัวหลวง
ม.3/7 เลขที่ 18
มาสาย 13 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2017-11-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-02-13 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-01-26 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2018-01-24 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2018-01-12 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2018-01-11 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2018-01-03 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2017-12-19 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2017-11-29 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2017-11-28 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2017-11-15 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2017-11-08 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2018-02-15 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-01-15