โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:01:59
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35151
นายวินัย รำเพยพล
ม.5/9 เลขที่ 17
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-13 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-15
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-27 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-09-04
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-09-12
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-23