โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 22:09:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35151
นายวินัย รำเพยพล
ม.5/9 เลขที่ 17
มาสาย 13 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-02-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-21 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-27 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-28 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-01-07 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-01-06 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-02-03 มาคาบ2
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-02-04 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-11-19 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-11-25 ตื่นสาย ไม่สบาย
สายครั้งที่ 13 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-02-06
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-12-17
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-11-12
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-12-09