โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:06:10
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35144
นายวรกันต์ กะโห้ทอง
ม.5/11 เลขที่ 16
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-05 ไปพบแพทย์
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-07 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-04 ป่วย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-18 ลากิจแม่ป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-16