โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-02-24 Time : 14:21:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35142
นายวชิระ ภูเกาะ
ม.5/9 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-02