โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 21:05:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35140
นายรัตตัญญู แสงร่มโพธิ
ม.6/5 เลขที่ 11
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 ซ้อมกีฬา
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-02 ซ้อมกีฬา
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-03-03