โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 19:27:42
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35135
นายเมธาสิทธิ์ มาปัสสา
ม.5/10 เลขที่ 13
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง