โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-09-26 Time : 16:34:02
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35131
นายภูเบศวร์ สอนราช
ม.4/9 เลขที่ 17
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-09-13 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-09-04 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-05-30 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2018-05-31 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-08-31
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-08-30
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-08-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-07-26 ลาป่วยไข้เลือดออก
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-07-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-06-07
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2018-05-17
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2018-05-16