โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:51:00
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35131
เด็กชายภูเบศวร์ สอนราช
ม.3/7 เลขที่ 14
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2017-11-15 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2017-11-16 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-02-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-02-21