โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:27:03
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35131
นายภูเบศวร์ สอนราช
ม.5/9 เลขที่ 15
มาสาย 20 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-23 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-28 สายเเถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-08-29 สาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-08-30 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-09-06 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-09-12
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-09-13 ไปธุระกับพ่อ
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-07-25 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2019-09-20
สายครั้งที่ 14 Date : 2019-06-18 สายแถว
สายครั้งที่ 15 Date : 2019-06-20
สายครั้งที่ 16 Date : 2019-06-21 สายแถว
สายครั้งที่ 17 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 18 Date : 2019-06-28 สายแถว
สายครั้งที่ 19 Date : 2019-07-09 สายแถว
สายครั้งที่ 20 Date : 2019-07-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-09-10
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-09-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-12
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-27
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-07-19