โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:55:43
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35131
นายภูเบศวร์ สอนราช
ม.4/9 เลขที่ 17
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-28 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-02-12 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-02-11 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-02-08 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-01-28 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-01-23 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-01-21 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2018-12-17 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-02-15 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-10
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-02