โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-04 Time : 00:07:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35131
นายภูเบศวร์ สอนราช
ม.5/9 เลขที่ 15
มาสาย 15 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-02-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-07 ไปตัดผม
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-10 มาเวลา 10.50
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-13 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-21 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-01-22
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-01-23 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-01-30 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-02-04 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-02-11 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-01-06
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-01-02 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2019-12-04 ตื่นสาย 11.42
สายครั้งที่ 14 Date : 2019-11-26 สายแถว
สายครั้งที่ 15 Date : 2019-11-14 11.31 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-27
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-02-07
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-12-03
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-02-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-01-09
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-12-23
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-11-15
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-12-06