โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-20 Time : 14:50:56
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35127
นายภูริ โสภา
ม.5/1 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง