โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:55:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35126
นายภูมิสิษฐ์ เจริญนกอักษร
ม.6/2 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง