โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 08:12:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35124
นายภีระพงศ์ ฐิติเมธาภิรมย์
ม.6/2 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง