โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:53:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35124
นายภีระพงศ์ ฐิติเมธาภิรมย์
ม.6/2 เลขที่ 7
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-23 ตื่นสายท้องเสียตกรถไฟขึ้นกระป๋องรถก็เลยติด