โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 04:21:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35122
นายภาณุพงศ์ โพธาราม
ม.6/4 เลขที่ 13
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง