โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 13:59:33
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35120
นายภัทรพล พิทักษ์พงศ์
ม.5/3 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง