โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 07:53:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35111
นายพิพัฒน์ ประเสริฐวุฒิ
ม.6/4 เลขที่ 11
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-19 มาทันแต่มือครูลั่น
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-02 สายแถว