โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 13:06:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35105
นายพงศ์ภีระ เซ็นประเสริฐ
ม.5/3 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-06 ไป ตจว.
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ