โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:52:34
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35105
นายพงศ์ภีระ เซ็นประเสริฐ
ม.4/3 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-03 ล่าป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-10